Bach i Berio

Dydd Sadwrn 26 Awst @ 1.00PM Tocynnau £10.00

Lucie Horsch Recordydd
Y Perfformiad Cyntaf yn y DU

Mae Gŵyl Machynlleth yn ymfalchïo mewn rhoi llwyfan i gerddorion ifainc neilltuol ac un o ddoniau cerddorol hynotaf ei chenhedlaeth yw Lucie Horsch, 17 oed. A galw mawr amdani eisoes yn rhyngwladol fel unawdydd recordydd a hithau wedi arwyddo cytundeb cyfyngol â Decca’n ddiweddar, mae hefyd yn bianydd medrus.

Mae rhaglen Lucie yn cynnwys Bach, Van Eyck, Telemann, Vivaldi, Debussy a Berio.

Mae’r cyngerdd hwn er cof am Agnes de Graaf.