Perfformiad Amlddisgyblaethol

Nos Wener 5 Mehefin @ 19:30

Dŵr

Perfformiad amlddisgyblaethol a agoriad arddangosfa

Portreadau / Patrymau 2
Agorir gan Iwan Bala

Mae Annie Morgan Suganami yn artist, cerddor a perfformwraig, sydd ar hyn o bryd yn byw ym Machynlleth. Mae’n gweithio tuag at ei MA Celf Gain, Cyfadran Celf a Dylunio, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant , Caerfyrddin.
Wedi bywyd yn y byd cerdd a pherfformio, hwn yw ei pherfformiad solo cyntaf fel artist amlddisgyblaethol. Dyfeisiwyd y sioe gan goreograffydd ac artist symudiad corfforol, Cai Tomos.

Yn union wedi’r perfformiad agorir ei harddangosfa yng ngaleri Y Tanerdy gan Iwan Bala.

Perfformiad: 7.30pm
Agoriad Arddangosfa: 8.30pm

Tocynnau wrth y drws.