Gweithdy am ddim

Dydd Mercher 28 Hydref @ 11:00 – 14:00

Rhithiau Optegol: Gweithdy celf-wyddonol

Gweithdy galw heibio i’r teulu gyda Rebecca Cottrell. Wedi’ch ysbrydoli gan yr arddangosfa Reversephotospectives gan Mark Robert Davey, dyma gyfle i ymdrwytho ym myd rhyfedd rhithiau optegol a rhoi cynnig ar wneud rhai’ch hun.

AM DDIM – Does dim rhaid archebu lle, dim ond troi i fyny

Museums Festival Wales Logo RGB