Grym Lle: Ysgol Undydd ar Ramantiaeth yn Nhirwedd Cymru

Dydd Sadwrn 21 Mai @ 10:00–16:15

Diwrnod o sgyrsiau ar yr ymateb i dirwedd Cymru gan awduron ac artistiaid o
ddiwedd y 18fed ganrif hyd heddiw. Ar y cyd â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Siaradwyr yn cynnwys Damian Walford Davies, John Barrell, Andrew Green, Helen Sear.

£15 (£10 digyflog)
Archebu drwy Angharad Elias, a.elias@ cymru .ac.uk, 01970 636543.

  
10am Cofrestru a choffi
  
10.30
Croeso a chyflwyniad
10.45
Yr Athro Damian Walford Davies, Prifysgol Caerdydd
The Wye corridor: ruins, tombs and sweet spots
11.15
Dr Mary-Ann Constantine, CAWCS
A city not made with hands: visions of Snowdonia 1799/1800
11.45
Dr Elizabeth Edwards, CAWCS
Watercolour, extreme weather, electricity: Cornelius Varley in north Wales 1803–5
  
12.15
Cyfle i weld yr arddangosfa Pawb i drefnu ei ginio ei hun (dewis da o gaffis a siopau)

  
13.30
Yr Athro John Barrell, Prifysgol Queen Mary
Edward Pugh: landscape and topography
14.00
Andrew Green, Abertawe
John Sell Cotman: Wales observed, Wales recalled
14.30
Dr Peter Wakelin, Curadur yr Arddangosfa
The green fuse: Wales and neo-romanticism
  
15.00 Te
  
15.15
Dr Luke Thurston, Prifysgol Aberystwyth
David Jones, landscape and war
15.45
Yr Athro Helen Sear, Prifysgol Falmouth, artist
The landscape looks back: the artist’s relationship with photography and place

16.15 Diwedd