Gŵyl Coleridge yng Nghymru

Friday 17 & Saturday 18 June

Mae Gŵyl Coleridge yng Nghymru yn dod i Fachynlleth gan ein helpu i ddirwyn yr arddangosfa Rhamantiaeth yn Nhirwedd Cymru i ben.

Am fanylion, gweler http://coleridgeinwales.org/.