Drama

Nos Sadwrn 11 Mehefin @ 19:30

Miramar

Ar ôl marwolaeth ei gŵr, caiff Enid, 74 oed, ei gorfodi i werthu’r tŷ lle y treuliodd ran fwyaf ei hoes. Mae hi’n gwylio o ffenestr yn nhŷ ei chymdogion wrth i’r perchnogion newydd gyrraedd a thrawsnewid ei chartref yn dŷ gwyliau. Maent yn ei adnewyddu, yn ei ail-enwi ac yna’n dychwelyd i’r ddinas, gan adael y tŷ’n wag. Mae Enid, sydd bellach yn ddigartref, yn penderfynu gweithredu. Sioe gyntaf dywyll a doniol gan y cwmni o Gaerdydd, Triongl, sy’n archwilio syniadau am gartref.

Ddwy-ieithog (Cymraeg/Saesneg)

Tocynnau: £10, Consesiwn: £8