Cyngerdd

Nos Sadwrn 4 Mawrth @ 19:30

Côr Godre’r Aran
Gyda
Eirian Owen · Robyn Lyn Evans · Aneira Evans

Tocynnau : £10
Plant : £5

Elw’r noson tuag at Cyfeillion Y Tabernacl.