Brian Adams

Ffenestri, Drychau a Chysgodion

21 Hydref 2017 i 02 Rhagfyr 2017
Y Cyntedd

Meddyliau am y ddelwedd ffotograffig yn oes yr hunanlun.
Mae hunanbortreadu wedi ennill ei blwyf mewn ffotograffiaeth ymhell cyn i’r obsesiwn presennol am hunanluniau ddechrau. Wedi’i ysbrydoli gan y llyfr Self-Portrait gan y ffotograffydd Americanaidd Lee Friedlander, mae ffotograffau Brian Adams ei hun yn edrych ar natur y ddelwedd ffotograffig drwy ddefnyddio’r hunanbortread.