Kevin Blockley

Cymysgedd mewn Carreg

29 Medi i 24 Tachwedd 2018
Oriel Y Tanerdy a Gofod Cerfluniau

Mae’r arddangosfa hon yn darparu trosolwg eang o’r cerfluniau organig y mae Kevin wedi bod yn eu cynhyrchu dros y 25 mlynedd diwethaf. Yn ddylanwad ar y darnau mae ei waith fel archaeolegydd eglwysi cadeiriol a’i gysylltiad agos â byd natur wrth weithio ar ei fferm fynydd yng nghanolbarth Cymru. Mewn carreg sy’n deillio o Loegr, Iran, yr Eidal a Chymru yn unig y mae’r cerfluniau, gyda golwg ar ddefnyddio priodweddau pob carreg at effaith benodol.