Jacob Buckland

Tirluniau

29 Medi i 17 Tachwedd 2018
Ystafell y Gwladwyr

Paentiadau o dirwedd a natur Cymru, yn seiliedig ar arsylwi uniongyrchol a’r cof. Gwaith sy’n edrych ar liw a gwneud marciau, gan ganolbwyntio ar amrywiadau yn y tywydd a’r tymor. Canlyniad yw’r gyfres yma o baentiadau i ymweliadau â thirwedd Cymru. Mae pob llun yn cynrychioli cyfnod o amser a dreuliwyd yn chwilota ac yn paentio yn y maes. Gadewir golchiadau lliw yn nwylo ffawd a’u cyfuno â llinellau mwy manwl gywir fel ffordd o haenu ac adlewyrchu’r nodweddion strwythurol a byrhoedlog a geir ym myd natur.