MANAGING DIRECTOR – RHEOLWR GYFARWYDDWR

25-01-19

MANAGING DIRECTOR
£45k

This is an unique opportunity for a dynamic individual to join the thriving Arts Centre in Machynlleth and to lead it into a new era of achievement and recognition locally, within Wales, the UK and internationally.

The Managing Director will be responsible for providing vision and leadership for the continued development of the activities supported by the Trust.
The post will be based at The Tabernacle, Machynlleth.

Closing date 18/02/2019

For further information and application form see below.

 
——————————————————————————
 

RHEOLWR GYFARWYDDWR
£45k

Dyma gyfle unigryw ar gyfer unigolyn deinamig i fod yn rhan o ddatblygiad Canolfan Gelfyddydol lewyrchus yn Machynlleth ac i arwain y sefydliad trwy gyfnod newydd o ddatblygiad a chydnabyddiaeth yn lleol, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Bydd y Rheolwr Gyfarwyddwr yn gyfrifol am ddarparu gweledigaeth ac arweiniad er mwyn parhau a datblygu’r hyn a gefnogir gan yr Ymddiriedolaeth. Bydd y swydd wedi ei lleoli yn Y Tabernacl, Machynlleth.

Dyddiad Cau 18/02/2019

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais gweler isod.

 
——————————————————————————
 

Job Description – Disgrifiad Swydd (.pdf)
English | Cymraeg

Information for candidates – Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
English | Cymraeg

Application Form – Ffurflen Gais (.doc)
English | Cymraeg