Cymanfa Ganu

Nos Sul 20 Awst @ 7.30PM AM DDIM

Alwyn Evans Arweinydd
Tudur Jones Organydd

Gŵyl canu emynau i bedwar llais y gynulleidfa dan gyfarwyddyd arweinydd corawl yw Cymanfa Ganu sy’n nodwedd unigryw o’n diwylliant yng Nghymru. Mae Gŵyl Machynlleth yn parhau’r traddodiad drwy agor â’i Chymanfa Ganu ei hun.