‘Three plus Two’

Nos Lun 21 Awst @ 7.30PM Tocynnau £15.00

Trystan Lewis Bas
Aled Wyn Davies Tenor
Shân Cothi Soprano
Ffion Haf Mezzo-Soprano
Eirian Owen Cyfeilyddes

Mae pedwar unawdydd adnabyddus yn dod at ei gilydd i roi noson i’w chofio i ni. Enillwyr cenedlaethol ydynt i gyd a bydd amrywiaeth y rhaglen yn bleser amheuthun i’r glust. Y gyfeilyddes fydd Eirian Owen, Cyfarwyddwr Cerdd Côr Godre’r Aran. Cofiwch archebu’ch tocynnau’n gynnar.