Côr Meibion Cymreig

Nos Fawrth 22 Awst @ 7.30PM GWERTHU ALLAN

Côr Meibion Machynlleth
Gwawr Edwards Soprano
Menna Griffiths Cyfeilyddes

Eleni, mae Côr Meibion Machynlleth yn perfformio am y tro cyntaf yn yr Ŵyl. Ffurfiodd y côr lleol yma ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod ac maent wedi bod yn llwyddiannus iawn o fewn byr o dro. Dan arweiniad Aled Myrddin gyda Menna Griffiths yn cyfeilio.

Y soprano Gwawr Edwards yw un o brif ddoniau Cymru ac mae galw amdani drwy’r amser yn y DU a thu hwnt. Archebwch eich tocynnau’n gynnar – mi ân nhw fel slecs ar gyfer y cyngerdd hwn!

WEDI GWERTHU ALLAN