Darlith Hallstatt

Dydd Mercher 23 Awst @ 1.00PM Tocynnau £7.00

Yr Athro Dianne Edwards

Gwyrddu Cymru

Bu cytrefu’r tir gan blanhigion yn ddigwyddiad a drawsnewidiodd ein planed gyda chanlyniadau i anifeiliaid daearol, priddoedd a’r atmosffer. Bydd y ddarlith yn dangos sut mai o bwysigrwydd byd-eang y mae creigiau Ordofigaidd a Defonaidd Is Cymru a’r Gororau wrth ddarparu cofnod rhagorol dros 60 miliwn o flynyddoedd o hanes planhigion ac anifeiliaid a fu’n rhan o gyfnodau cynnar cytrefu tir.