Teithiau Cook

Dydd Sadwrn 26 Awst @ 6.15PM AM DDIM

Cylch Caneuon Schubert

Hwyrach mai Beethoven a ddyfeisiodd y cylch caneuon, ond Schubert a ddaeth â’r genre i’w oed gan greu arddull i gylchoedd o’r fath sydd wedi dylanwadu ar gyfansoddwyr y Gorllewin am ddwy ganrif. Wedi’u dynodi bob amser gan ryw drychineb dynol, mae’r cylchoedd hyn yn plymio dyfnderoedd unigrwydd ac anobaith. Galarganeuon ydynt am gariad coll ac eto o’u clywed yn cael eu perfformio, maent fel pe baent yn cynnig cysur gan ein dal yn eu gafael iasol yr un pryd.