Messiaen Pedwarawd ar gyfer Diwedd Amser

Nos Wener 25 Awst @ 10.00PM Tocynnau £10.00

Timothy Orpen Clarinet
Priya Mitchell Feiolin
Brian O’Kane Soddgrwth
Julius Drake Piano

Cyfansoddodd Messiaen y gorchestwaith cerddoriaeth siambr hwn yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan oedd yn garcharor rhyfel mewn gwersyll yn Görlitz yn yr Almaen. Cafodd gwarchodwr cydymdeimladol hyd i bapur llawysgrif a phensil ac ysgrifennodd Messiaen y gwaith iddo’i hun a thri o’i gyd-garcharorion i’w chwarae. Gyda’i gilydd rhoesant y perfformiad cyntaf ym mis Ionawr 1941 yn yr awyr agored i bedwar cant o gyd-garcharorion. Yn y cyngerdd hwyrnos hwn, mae tri cherddor blaenllaw o Brydain yn ymuno â Julius Drake ar gyfer perfformiad dan do yng ngolau canhwyllau.