Teithiau Cook

Dydd Sul 27 Awst @ 3.00PM AM DDIM

Cyfweliad: Roderick Williams

Mae Roderick Williams yn bopeth y dylai canwr rhyngwladol fod, gyda thad o Gymru a mam o Jamaica. (Rhaid bod tipyn o amrywiaeth yn y gerddoriaeth o gwmpas ei grud!) Ar ôl graddio o Goleg Magdalen, Rhydychen ac Ysgol Gerdd y Guildhall yn Llundain, mae wedi mwynhau gyrfa lewyrchus yn y tŷ opera gydag Opera Genedlaethol Lloegr, Opera Gogledd Lloegr, Opera’r Alban a’r Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden, yn ogystal â’r llwyfan cyngherddau. Ond y perfformiad sy’n aros yng nghof pawb yw’r un yn noson olaf y Proms yn 2014. Yn drwsiadus mewn siaced gynffon wen a thei gwyn, gwrthsafodd y demtasiwn, chwedl yntau, ‘i wisgo fel Britannia gan chwifio baner Jamaica’.