Diwrnod Ymgynghori Agored

Dydd Mercher 20 Chwefror @ 10:30-14:00

Diwrnod Ymgynghori Agored ym MOMA Cymru

Dydd Mercher 20 Chwefror 2013

CURADUR I MOMA CYMRU
Fe’ch gwahoddir yn gynnes i Ddiwrnod Ymgynghori Agored ym MOMA CYMRU ddydd Mercher 20 Chwefror 2013 i drafod y Guraduriaeth arfaethedig ym MOMA CYMRU, rhodd Cronfa Richard ac Ann Mayou.

10.30 am Coffi
11 am Trafodaeth dan gadeiryddiaeth Stephen Deuchar, Cyfarwyddwr y Gronfa Gelf
12.30 pm Cinio Bwffe
1:30 pm Taith o amgylch y Tanerdy
2 pm Cloi’r Cyfarfod

Ni chodir tâl

Ateber erbyn 13.2.13