Caneuon Henri Duparc

Nos Sadwrn 26 Awst @ 10.00PM Tocynnau £10.00

Kate Howden Mezzo-Soprano
Sachika Taniyama Piano

Mae enillwyr Gwobr Deuawd Jean Meikle yng Nghystadleuaeth Neuadd Wigmore yn perfformio caneuon gogoneddus un o’r ffigyrau mwyaf enigmataidd yng ngherddoriaeth Ffrainc, Henri Duparc, cyfansoddwr a fu mor hunanfeirniadol nes mai dim ond llond dwrn o’i weithiau y byddai’n gadael iddynt gael eu cyhoeddi. Mae’r caneuon yn berffaith ar gyfer cyngerdd hwyrnos ac maent yn cynnwys L’Invitation au voyage, Chanson Triste, Extase a Lamento, rhai o’r caneuon mwyaf rhamantus a swynol eu naws yn yr holl repertoire caneuon.