Cyngerdd

Nos Sadwrn 15 Mawrth @ 1930

Elinor Powell’s
Sgarmes

Côr ifanc dwyieithog cymysg.

Cyfarwyddwr Cerddorol / Arweinydd: Elinor Powell

Er budd Cyfeillion y Tabernacl

Tocynnau: £10 (O dan 16: £5)