Cyngerdd yr Hen Ganiadau

Nos Sul 2 Mawrth @ 1930

Dai Jones Llanilar
yn cyflwyno

Mary Lloyd Davies
Sioned Wyn
Aled Wyn Davies
Andrew Evans
Erfyl Tomos Jones
Tom Gwanas
Trystan Lewis a
Eirian Owen

Tocynnau: £10
Plant: £5