Cystadleuaeth Gelf

Y teitlau ar gyfer Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2018 yw

Oedolion: Llestri’r Dylluan neu Unrhyw Thema

Oed 12-17: Llestri’r Dylluan
Oed 11 ac iau: Blodeuwedd


I weld y gwaith arobryn yng Nghystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2018 cliciwch yma.


Am fwy o wybodaeth am Gystadleuaeth 2019 gan gynnwys Rheolau, Gwobrau a Phecynnau Cystadlu, cliciwch yma.