Winners

Enillwyr Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2018

Thema:
Oedolion – ‘Llestri’r Dylan’, neu unrhyw thema

Oedran 12-17 – ‘Llestri’r Dylluan’
Oedran 11 ac iau – Blodeuwedd

Rhoddwyd y wobr gyntaf i David J Ware . Aeth yr ail wobr, yn rhodd gan Gyfeillion y Tabernacl, i Sarah Carvell ; a’r trydydd i Peter Williams.

Cafodd y Wobr Oedran 11 ac ei ennill gan Jessica Cooper (Oed 11).
Cafodd y Wobr Oedran 12-17 ei ennill gan Grace Howells (Oed 15).

Gwahoddir ymwelwyr i bleidleisio am ei hoff ddarnau (Oedolion ac O Dan 18) a fydd yr artistiaid gyda’r nifer fwyaf o bleidleisiau yn cael eu cyflwyno â Gwobr Goffa Ailsa Owen ar Ddydd Sadwrn 25 Awst am 12 canol dydd yn ystod Gŵyl Machynlleth. Ar yr un pryd, bydd y teitl Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2018 yn cael eu cyhoeddi.

Y WOBR GYNTAF

David J Ware

Autumn Village
Olew ar gynfasYR AIL WOBR

Sarah Carvell

The Darkening Hill
Olew ar fwrddY DRYDEDD WOBR

Peter Williams

‘Abandoned’ Study No 7
Acrylic ar papur dyfrlliwOEDRAN 11 AC O DAN ENILLYDD

Jessica Cooper Oed 11

Revenge
Cyfrwng cymysg