Winners

Enillwyr Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2016

Thema:
Oedolion – Chwedloniaeth

O Dan 18 – Gall dan 18 oed dewis teitl eu hunain

Rhoddwyd y wobr gyntaf i Maureen Alderslade . Aeth yr ail wobr, yn rhodd gan Gyfeillion y Tabernacl, i Wendy Murphy ; a’r trydydd i Malcolm Ryan.

Y Canmoliaeth Uchel yw: Ian Fisher, Judith Barker, Greteli Morton, Stuart Evans, Sarah Spencer, Kate Murray, Cara Ayers, Mervyn Rowe, Jean Napier, Pauline Bradley, Moira Vincentelli, Richard Ireland, Sian Erica Richards, Robert Price, Gill Hopley, Steven Allan Griffiths, Jou-el King, Nicola Beattie a Carl Chapple.

Cafodd y Wobr Oedran 11 ac ei ennill gan Alessia Puglia (Oed 9).
Cafodd y Wobr Oedran 12-17 ei ennill gan Elysia Gilman (Oed 15).

Y Canmoliaeth Uchel O Dan 18 yw: Katy Indeka, Abigail McLeod, Dyfed Childs, Emily Murfin, Anoushka Sic, Talaulah Batley, Nia Seenan, Jude Westerman, Zahra Shamsi and Ethan Davies.

Gwahoddir ymwelwyr i bleidleisio am ei hoff ddarnau (Oedolion ac O Dan 18) a fydd yr artistiaid gyda’r nifer fwyaf o bleidleisiau yn cael eu cyflwyno â Gwobr Goffa Ailsa Owen ar Ddydd Sadwrn 26 Awst am 12 canol dydd yn ystod Gŵyl Machynlleth. Ar yr un pryd, bydd y teitl Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2018 yn cael eu cyhoeddi.

Y WOBR GYNTAF

Maureen Alderslade

A Star for Idris Gawr
OlewYR AIL WOBR

Wendy Murphy

Gelert’s Great, Great, Great, Great, Great Grandson
Olew ar fwrddY DRYDEDD WOBR

Malcolm Ryan

The Fall of Icarus
Olew ar lliainOEDRAN 11 AC O DAN ENILLYDD

Alessia Puglia Oed 9

The Forest Dreamer
Pen ‘Felt tip’ ar bapurOEDRAN 12-17 ENILLYDD

Elysia Gilman Oed 15

Lydia
Acrylic ar gynfasGWOBR AILSA OWEN (Dewis y Cyhoedd)

Malcolm Ryan

‘The Fall of Icarus’GWOBR AILSA OWEN O DAN 18 (Dewis y Cyhoedd)

Elysia Gilman Oed 15

Lydia
Acrylic ar gynfas