Winners

Enillwyr Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2016

Thema:
Oedolion – Unrhyw linell neu linellau o ‘Barrug Hanner Nos’ gan Samuel Taylor Coleridge.

O Dan 18 – Gall dan 18 oed dewis teitl eu hunain

Beirniaid:
Richard Parry Gwyl Coleridge yng Nghymru
Ivor Davies Artist

Rhoddwyd y wobr gyntaf i Steven Allan Griffiths . Aeth yr ail wobr, yn rhodd gan Gyfeillion y Tabernacl, i Louise Payne ; a’r trydydd wedi rhannu gan Daphne Hurn a Jill Cope.

Y Canmoliaeth Uchel yw: Jane Hibbert, Quentin Deakin, Malcolm Ryan, Ruth Jên Evans a Helen Iles.

Cafodd y Wobr Oedran 11 ac o dan ei rannu gan Emily Murfin (Oed 8) a Jian Adey (Oed 10).
Cafodd y Wobr Oedran 12-17 ei ennill gan Florrie Lithgow (Oed 13).

Gwahoddir ymwelwyr i bleidleisio am ei hoff ddarnau (Oedolion ac O Dan 18) a fydd yr artistiaid gyda’r nifer fwyaf o bleidleisiau yn cael eu cyflwyno â Gwobr Goffa Ailsa Owen ar Ddydd Sadwrn 27 Awst am 12 canol dydd yn ystod Gŵyl Machynlleth. Ar yr un pryd, bydd y teitl Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2017 yn cael eu cyhoeddi.

Y WOBR GYNTAF

Steven Allan Griffiths

“…’Tis calm indeed! So calm, that it disturbs …”YR AIL WOBR

Louise Payne

‘Breath of Spirit’Y DRYDEDD WOBR AR Y CYD

Jill Cope

“It thrills my heart with gentle gladness”Y DRYDEDD WOBR AR Y CYD

Daphne hurn

“Sea, hill, and wood”OEDRAN 11 AC O DAN CYD-ENILLYDD

Jian Adey Oed 10

‘How a Caveman might have Lived’OEDRAN 11 AC O DAN CYD-ENILLYDD

Emily Murfin Oed 8

Lawr ar lan y MôrOEDRAN 12-17 ENILLYDD

Florrie Lithgow Oed 13

‘Midnight Frost’GWOBR AILSA OWEN (Dewis y Cyhoedd)

Pete Monaghan

“By lakes and sandy shores, beneath the crags of ancient …”GWOBR AILSA OWEN O DAN 18 (Dewis y Cyhoedd)

Noah Berry

Chicken