Gŵyl

 

Festival_Website_Banner_Small

Cyfarwyddwr Artistig: Julius Drake
 
Cynhelir yr holl ddigwyddiadau yn
Y Tabernacl
Heol Penrallt
Machynlleth
Powys SY20 8AJ

 
Swyddfa Tocynnau: 01654 703355 (Llun – Sad 10am – 4pm) neu anfonwch ebost.

Cysylltwch y Swyddfa Tocynnau ar gyfer Tocyn Tymor
Mae’r holl seddau eraill heb eu cadw.

 

Fel y Cyfarwyddwr Artistig, pleser ac anrhydedd i mi yw’ch croesawu unwaith eto eleni i Ŵyl Machynlleth.

Rydym yn cychwyn ar wythnos ein Gŵyl gyda’r gerddoriaeth draddodiadol orau o Gymru, gan artistiaid sydd wedi’u dewis yn arbennig gan Dennis Jones. Yna, bydd rhai o’r cerddorion clasurol gorau o bob cwr o’r byd yn ymweld â’r dref hyfryd hon i gerddora gyda’i gilydd, a hwythau wedi’u denu gan letygarwch unigryw Machynlleth ac acwsteg fendigedig y Tabernacl.

Mae yna doreth o uchafbwyntiau eleni. Yn eu plith, rhaglen o glasuron Baróc gan y feiolinydd Rachel Podger; Pumawd Llinynnol aruchel Schubert gan Bumawd Doric a’r soddgrythores Natalie Clein; Triawd yr Archddug gan Beethoven gyda’r ardderchog Driawd Piano Fienna; y perfformiad cyntaf yn y DU gan y chwaraeydd recordydd ifanc ac athrylithgar o’r Iseldiroedd, Lucie Horsch; ymweliad arall yn sgil galw poblogaidd gan Gerddorfa wych Budapest Café; wythawd godidog Mendelssohn i linynnau gan gyfuniad grymus pedwarawdau Ruisi a Solem; a Roderick Williams yn canu’r cylch caneuon tragwyddol am gariad a cholled, Die Schöne Müllerin.

Hyn i gyd ynghyd â dosbarth meistr i soddgrythorion ifainc, cyfweliadau, sgyrsiau cyn y cyngherddau gan yr amryddawn Christopher Cook, cyngherddau hwyrnos yng ngolau canhwyllau a Chyngerdd am ddim i’r Teulu yn cael ei gyflwyno gan Chris Jarvis, cyflwynydd CBeebies.

Felly, da chi, helpwch eich hunain a mwynhau’r wledd gerddorol hon!

Julius Drake

 
We are very grateful to the following:
Rydym yn ddiolchgariawn i'r canlynol:

Ashley Family Foundation
Friends of The Tabernacle
Garthgwynion Charities
Lambert Family Foundation
Ann and Humphrey LLoyd
Major and Evans
Mr News, Machynlleth
David H. O. Owen
Plas Dolguog Hotel
Powys County Council
J. B. Roberts & Son Ltd
Peter Saunders Trust
Welshpool Printing Group
William Lloyd Williams & Son Ltd
Bob and Gwyn Winter
The Wynnstay Hotel & Pizzeria
Sponsors