Ymweld â Ni

Orielau’n agored
ddydd Llun – ddydd Sadwrn
10am – 4pm

Ar Gau 24 Rhagfyr i 27 Rhagfyr a 2 Ionawr

Mynediad am ddim

MOMA MACHYNLLETH
Y Tabernacl
Heol Penrallt
Machynlleth
Powys SY20 8AJ
Ffôn (+44) 01654 703355

info@moma.machynlleth.org.uk

Cynorthwyir â grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru