Y Casgliad

 

Er pan agorodd y Tabernacl ym 1986, mae’r Ymddiriedolwyr wedi mynd ati i hel Casgliad Parhaol o waith gan artistiaid o 1900, gyda’r pwyslais ar artistiaid yn byw neu’n gweithio yng Nghymru. Bu’n bolisi gan yr Ymddiriedolwyr i gaffael gwaith o arddangosfeydd ym MOMA MACHYNLLETH. Ar hyn o bryd mae dros 280 o ddarnau gwaith yn y casgliad.

Armfield, Diana

Diwrnod o Haf (Rhodd CCGC)…

View More

Arnold, Ann

Mynydd yng Nghymru…

View More

Arnold, Graham

Cerddi Olaf (A E Housman)…

View More

Baines, Glyn

Camfa Ty’n Coed…

View More

Bala, Iwan

Cwch Ymadael…

View More

Brangwyn, Frank

Gulur 1982 (Ar fenthyg)…

View More

Brooks, Eleanor

Yr Hen Aelwyd…

View More

Burgess, Cefyn

Y Tabernacl, Machynlleth…

View More