Arddangosfeydd

Casgliad Y Tabernacl

24 Chwefror i 16 Mehefin 2018
Y Cyntedd

Arddangosfa o weithiau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.Clive Hicks-Jenkins

Syr Gawain a’r Marchog Gwyrdd

17 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Oriel Owen Owen a Ystafell Y Pulpud

Mae’r arddangosfa hon yn dathlu cwblhau cyfres Clive Hicks-Jenkins o bedwar ar ddeg o brintiau seiliedig ar gyfieithiad 2007 Simon Armitage o’r gerdd ganoloesol, Syr Gawain a’r Marchog Gwyrdd. Yn ogystal â’r printiau, ceir brasluniau, modelau a phaentiadau ar y thema a dynnir o archif a chasgliadau preifat yr artist. Mae’r printiau wedi cael eu cynhyrchu a’u cyhoeddi gan Wasg Penfold. I gyd-fynd â’r arddangosfa ceir testun gan y curadur ac awdur celf James Russell.Llygaid Agored

24 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Oriel Y Tanerdy

Mae’r arddangosfa hon yn edrych, drwy’r casgliad celf a helwyd dros yr hanner canmlynedd diwethaf gan Lindsay Evans, ar rôl prynwyr preifat wrth gefnogi diwylliant gweledol. Dywed Lindsay Evans iddo edrych ar gelfyddyd â llygaid agored gan ‘ildio i ysfa ac ysgogiad.’ Mae’r arddangosfa’n pwysleisio ei ddiddordebau mewn ymdeimlad â lle, cymunedau diwydiannol ac artistiaid Cymreig o bwys. Ymhlith yr artistiaid sy’n cael eu cynrychioli mae Brenda Chamberlain, Alfred Janes, Ceri Richards, Mollie Winterburn ac Ernest Zobole.Kyffin Williams

Canmlwyddiant

24 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Y Bont

Arddangosfa a ddetholir o Gasgliad y Tabernacl ei hun i ddynodi 100 mlynedd ers geni Kyffin Williams a oedd yn gefnogwr brwd i’r Amgueddfa hon.
Fe’i anwyd yn Llangefni, Ynys Môn, a daeth yn adnabyddus am ei ddefnydd nodedig o baent olew trwchus a gosodwyd gyda chyllell palet ynghyd â’i destun Cymreig.Morfydd Ransom-Hall

Oedd Hi’n Wlyb y Flwyddyn Honno?

5 Mai i 16 Mehefin 2018
Ystafell y Gwladwyr

Arsylwadau a Myfyrdodau ar Gwmystwyth
Mae hinsawdd a thywydd yn effeithio ar y dirwedd fesul tymor – weithiau’n wyllt weithiau’n dyner. Mae bodau dynol yn ymdrechu i dra-arglwyddiaethu dros yr amgylchedd yma, gweithgarwch sy’n gadael ei ôl. Mae Morfydd yn canolbwyntio ar yr Anthroposen yn enwedig hinsawdd Gwledydd Prydain. Mae’r prif waith yn yr arddangosfa hon yn defnyddio data a gasglwyd gan ‘orsaf dywydd’ yng Nghwmystwyth.Rhodri Owen

I’r Byw

2 Mehefin i 23 Mehefin 2018
Gofod Cerfluniau

Cyferbynnir dodrefn crefft-llaw Rhodri gyda darnau wedi eu gweddnewid gan grwpiau ar draws Cymru, gyda chefnogaeth yr artistiaid Manon Awst, Rebecca F. Hardy, Christine Mills, Bill Swann, Lisa-marie Tann, Catrin Williams, Pip Woolf, Llŷr Alun Jones a Kirstin Claxton. Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, neu’u datgymalu – mynega’r darnau sut mae profiadau bywyd yn gadael eu hôl arnom i gyd.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery