Arddangosfeydd

Nicky Arscott

Llanbrynmair – Treiglad Meddal

23 Medi 2017 i 02 Rhagfyr 2017
Ystafell Y Pulpud

Mae Nicky Arscott yn bwrw golwg ar wahanol agweddau ar bentre Llanbryn-mair drwy gomig barddoniaeth ar raddfa fawr. Bydd y paneli mawr hyn hefyd yn cael eu cynhyrchu ar bapur gan y cyhoeddwr llyfrau comig Mother Mary Press.Kim Dewsbury

Bywyd Llonydd

14 Hydref 2017 i 02 Rhagfyr 2017
Y Bont

Ysbrydolir gwaith Kim Dewsbury gan ei hamgylchedd gwledig. Yn y gyfres hon o baentiadau bywyd llonydd, mae’n ceisio rhoi soledrwydd a realiti i’w dewis testun sydd yn aml yn ddiymhongar gan osod gwrthrychau weithiau o fewn tirwedd gysylltiedig.Brian Adams

Ffenestri, Drychau a Chysgodion

21 Hydref 2017 i 02 Rhagfyr 2017
Y Cyntedd

Meddyliau am y ddelwedd ffotograffig yn oes yr hunanlun.
Mae hunanbortreadu wedi ennill ei blwyf mewn ffotograffiaeth ymhell cyn i’r obsesiwn presennol am hunanluniau ddechrau. Wedi’i ysbrydoli gan y llyfr Self-Portrait gan y ffotograffydd Americanaidd Lee Friedlander, mae ffotograffau Brian Adams ei hun yn edrych ar natur y ddelwedd ffotograffig drwy ddefnyddio’r hunanbortread.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery