Arddangosfeydd

William Condry 1918-1998

Naturiaethwr a Chadwraethwr

15 Medi i 24 Tachwedd 2018
Oriel Owen Owen, Ystafell y Pulpud a’r Bont

William Condry oedd un o awduron natur mwyaf blaenllaw ei oes, ac roedd ar dân dros warchod amgylchedd naturiol ei Gymru annwyl. Roedd ei gyfraniad yn nyddiau arloesol cadwraeth natur yng Nghymru yn enfawr. Bu William yn allweddol wrth sefydlu gwarchodfa enwog yr RSPB yn Ynys-hir ar lannau afon Dyfi lle’r oedd yn byw gyda’i wraig, Penny. Roedd ei ysgrifau bob amser yn seiliedig ar ymchwil ac arsylwi personol yn y man a’r lle. Ysgrifennodd William ddim llai na 14 o lyfrau ac am 41 o flynyddoedd (1957-98), ysgrifennai ddyddiadur pythefnosol am y wlad i’r Guardian, gyda’r un olaf yn ymddangos ar y diwrnod y bu farw.

Mae’r arddangosfa hon, sy’n dynodi canrif ers ei eni, wedi’i churadu gan Terence Lambert ac yn cynnwys gweithiau gan yr artistiaid bywyd gwyllt adnabyddus Kim Atkinson, Terence Lambert, Darren Rees, Philip Snow ac Owen Williams.Kevin Blockley

Cymysgedd mewn Carreg

29 Medi i 24 Tachwedd 2018
Oriel Y Tanerdy a Gofod Cerfluniau

Mae’r arddangosfa hon yn darparu trosolwg eang o’r cerfluniau organig y mae Kevin wedi bod yn eu cynhyrchu dros y 25 mlynedd diwethaf. Yn ddylanwad ar y darnau mae ei waith fel archaeolegydd eglwysi cadeiriol a’i gysylltiad agos â byd natur wrth weithio ar ei fferm fynydd yng nghanolbarth Cymru. Mewn carreg sy’n deillio o Loegr, Iran, yr Eidal a Chymru yn unig y mae’r cerfluniau, gyda golwg ar ddefnyddio priodweddau pob carreg at effaith benodol.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery