Arddangosfeydd

Artistiaid Lleol, Golygfeydd Lleol

16 Medi 2017 i 11 Tachwedd 2017
Y Tanerdy

Arddangosfa werthu o gasgliad Paul a Kate Beech er budd Prosiect Glasfryn – sef trawsnewid eiddo cyfagos yn storfa i gasgliad bythol gynyddol y Tabernacl ym MOMA Machynlleth.Neil Canning

Tarddiad

16 Medi 2017 i 25 Tachwedd 2017
Oriel Owen Owen

Gyda’r arddangosfa hon, mae Neil Canning yn dychwelyd i Gymru, ei gartref am 10 mlynedd bron o 1990, amser allweddol yn natblygiad ei waith. Mae’r arddangosfa hon yn cychwyn gyda phaentiadau a wnaethpwyd yng Nghymru yr adeg honno, yn olrhain ei hynt ar ôl iddo symud i St Ives yng Nghernyw, gan orffen gyda gweithiau newydd sy’n ailedrych ar naws fytholnewidiol tirwedd Cymru.Tim Iliffe

Yn Ein Meddyliau Mae Llawer o Ystafelloedd

23 Medi 2017 i 18 Tachwedd 2017
Gofod Cerfluniau

Drwy’r arddangosfa hon, mae Tim Iliffe am agor deialog â phobl eraill ynglŷn ag iechyd meddwl. O ganlyniad i weithdai a dosbarthu drwy’r post, mae cannoedd o bobl wedi trawsnewid blychau meddyginiaeth maint K i adlewyrchu cyflwr eu meddyliau. Mae’r blychau addurnedig hyn yn cael eu hongian mewn colofnau gan Tim i greu gosodwaith cyfareddol.Nicky Arscott

Llanbrynmair – Treiglad Meddal

23 Medi 2017 i 02 Rhagfyr 2017
Ystafell Y Pulpud

Mae Nicky Arscott yn bwrw golwg ar wahanol agweddau ar bentre Llanbryn-mair drwy gomig barddoniaeth ar raddfa fawr. Bydd y paneli mawr hyn hefyd yn cael eu cynhyrchu ar bapur gan y cyhoeddwr llyfrau comig Mother Mary Press.Kim Dewsbury

Bywyd Llonydd

14 Hydref 2017 i 02 Rhagfyr 2017
Y Bont

Ysbrydolir gwaith Kim Dewsbury gan ei hamgylchedd gwledig. Yn y gyfres hon o baentiadau bywyd llonydd, mae’n ceisio rhoi soledrwydd a realiti i’w dewis testun sydd yn aml yn ddiymhongar gan osod gwrthrychau weithiau o fewn tirwedd gysylltiedig.Liz Rothwell

Edrych yn Ol

21 Hydref 2017 i 25 Tachwedd 2017
Y Bont

Symudodd Liz Rothwell o Fanceinion i Fachynlleth ym 1980, wedi’i denu gan olygfeydd hardd Dyffryn Dyfi. Y coedydd deri hynafol yw ei hysbrydoliaeth gyda’u ffurfiau ystumiol, patrymau eu rhisgl, eu carthenni o fwsoglau a chennau, lliwiau tymhorol a’u naws newidiol. Mae ganddi hefyd ddiddordeb yn y ffordd y mae naws a chymeriad yn cael eu mynegi drwy ystum yn y corff dynol.Brian Adams

Ffenestri, Drychau a Chysgodion

21 Hydref 2017 i 02 Rhagfyr 2017
Y Cyntedd

Meddyliau am y ddelwedd ffotograffig yn oes yr hunanlun.
Mae hunanbortreadu wedi ennill ei blwyf mewn ffotograffiaeth ymhell cyn i’r obsesiwn presennol am hunanluniau ddechrau. Wedi’i ysbrydoli gan y llyfr Self-Portrait gan y ffotograffydd Americanaidd Lee Friedlander, mae ffotograffau Brian Adams ei hun yn edrych ar natur y ddelwedd ffotograffig drwy ddefnyddio’r hunanbortread.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery