Arddangosfeydd

Pete Monaghan

Strwythurau Arfordirol

24 Chwefror i 28 Ebrill 2018
Ystafell y Gwladwyr

Mae’r arddangosfa baentiadau hon wedi’i seilio ar strwythurau arfordirol y gall newid yn yr hinsawdd effeithio arnynt. Gan fraslunio o gwmpas arfordir Bae Ceredigion, mae Pete Monaghan wedi edrych ar garafanau a chabanau, sawl pier, glanfeydd, cytiau traeth a chytiau pysgotwyr… a fan hufen iâ.Kate Pasvol

Plygiant ac Adlewyrchiad

24 Chwefror i 28 Ebrill 2018
Ystafell y Gwladwyr

Ar ôl gyrfa mewn pensaernïaeth ac fel athrawes, mae Kate Pasvol wedi dychwelyd at ei gwreiddiau teuluol yn yr arddangosfa hon o dirluniau mewn gwydr. Mae ei gwaith, sydd wedi’i wneud o flociau gwydr unigol a lluosog sy’n cynnwys delweddau tri dimensiwn, yn adlewyrchu tirwedd odidog Cymru. Mae’r testunau wedi’u seilio ar ddelweddau ac atgofion o’i theithiau cerdded yng Nghymru.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery