Arddangosfeydd

Pete Monaghan

Strwythurau Arfordirol

24 Chwefror i 28 Ebrill 2018
Ystafell y Gwladwyr

Mae’r arddangosfa baentiadau hon wedi’i seilio ar strwythurau arfordirol y gall newid yn yr hinsawdd effeithio arnynt. Gan fraslunio o gwmpas arfordir Bae Ceredigion, mae Pete Monaghan wedi edrych ar garafanau a chabanau, sawl pier, glanfeydd, cytiau traeth a chytiau pysgotwyr… a fan hufen iâ.Kate Pasvol

Plygiant ac Adlewyrchiad

24 Chwefror i 28 Ebrill 2018
Ystafell y Gwladwyr

Ar ôl gyrfa mewn pensaernïaeth ac fel athrawes, mae Kate Pasvol wedi dychwelyd at ei gwreiddiau teuluol yn yr arddangosfa hon o dirluniau mewn gwydr. Mae ei gwaith, sydd wedi’i wneud o flociau gwydr unigol a lluosog sy’n cynnwys delweddau tri dimensiwn, yn adlewyrchu tirwedd odidog Cymru. Mae’r testunau wedi’u seilio ar ddelweddau ac atgofion o’i theithiau cerdded yng Nghymru.Casgliad Y Tabernacl

24 Chwefror i 16 Mehefin 2018
Y Cyntedd

Arddangosfa o weithiau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.Clive Hicks-Jenkins

Syr Gawain a’r Marchog Gwyrdd

17 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Oriel Owen Owen a Ystafell Y Pulpud

Mae’r arddangosfa hon yn dathlu cwblhau cyfres Clive Hicks-Jenkins o bedwar ar ddeg o brintiau seiliedig ar gyfieithiad 2007 Simon Armitage o’r gerdd ganoloesol, Syr Gawain a’r Marchog Gwyrdd. Yn ogystal â’r printiau, ceir brasluniau, modelau a phaentiadau ar y thema a dynnir o archif a chasgliadau preifat yr artist. Mae’r printiau wedi cael eu cynhyrchu a’u cyhoeddi gan Wasg Penfold. I gyd-fynd â’r arddangosfa ceir testun gan y curadur ac awdur celf James Russell.Llygaid Agored

24 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Oriel Y Tanerdy

Mae’r arddangosfa hon yn edrych, drwy’r casgliad celf a helwyd dros yr hanner canmlynedd diwethaf gan Lindsay Evans, ar rôl prynwyr preifat wrth gefnogi diwylliant gweledol. Dywed Lindsay Evans iddo edrych ar gelfyddyd â llygaid agored gan ‘ildio i ysfa ac ysgogiad.’ Mae’r arddangosfa’n pwysleisio ei ddiddordebau mewn ymdeimlad â lle, cymunedau diwydiannol ac artistiaid Cymreig o bwys. Ymhlith yr artistiaid sy’n cael eu cynrychioli mae Brenda Chamberlain, Alfred Janes, Ceri Richards, Mollie Winterburn ac Ernest Zobole.Kyffin Williams

Canmlwyddiant

24 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Y Bont

Arddangosfa a ddetholir o Gasgliad y Tabernacl ei hun i ddynodi 100 mlynedd ers geni Kyffin Williams a oedd yn gefnogwr brwd i’r Amgueddfa hon.
Fe’i anwyd yn Llangefni, Ynys Môn, a daeth yn adnabyddus am ei ddefnydd nodedig o baent olew trwchus a gosodwyd gyda chyllell palet ynghyd â’i destun Cymreig.Jo Naden

Tywodydd Amser

24 Mawrth i 26 Mai 2018
Gofod Cerfluniau

Tirwedd a’n hymateb iddi, yn unigol a thrwy ein cyd-hanes yw sail gwaith Jo. Wedi’i hysbrydoli gan ansawdd garw a charegog y Gofod Cerfluniau a’i leoliad nid nepell o arfordir gorllewin Cymru, tirwedd sy’n gyforiog o dystiolaeth o’n cynhanes ein hunain, mae Jo wedi creu gwaith newydd yn arbennig ar gyfer y gofod hwn. Ochr yn ochr â’r gwaith yma arddangosir ei mân gerfluniau.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery