Arddangosfeydd

Casgliad Y Tabernacl

7 Gorffennaf i 11 Awst 2018
Gofod Cerfluniau

Arddangosfa o gerfluniau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.Cystadleuaeth Gelf Y Tabernacl

7 Gorffennaf i 30 Awst 2018
Ystafell Y Pulpud, Oriel Owen Owen a’r Bont

I ddynodi 50 mlwyddiant nofel Alan Garner a chyhoeddi’r addasiad Cymraeg ohoni ym mis Mawrth, mae themâu’r gystadleuaeth eleni’n seiliedig ar ‘Llestri’r Dylluan’.
Mae’r gystadleuaeth agored flynyddol yn denu ymgeiswyr o bob cwr o’r byd. Detholir yr arddangosfa gan feirniaid arbenigol sydd hefyd yn dyfarnu gwobrau. Cyflwynir gwobrau gan y cyhoedd ar ddiwedd y sioe, felly dewch i mewn i bleidleisio!Casgliad Y Tabernacl

11 Awst i 22 Medi 2018
Ystafell y Gwladwyr

Arddangosfa o weithiau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.Matthew Wood

Ymdeimlad â Lle

11 Awst i 22 Medi 2018
Y Cyntedd

Ymateb i’r cyhoeddiad Wales’s Best One Hundred Churches gan T.J. Hughes. Portread arluniol yw Ymdeimlad â Lle o’r pwnc ysbrydoledig a hudolus yma. Gan ganolbwyntio ar adran Canolbarth Cymru o’r llyfr, mae Matthew Wood wedi cynhyrchu pob paentiad yn y man a’r lle mewn un eisteddiad.Casgliad Y Tabernacl a Gerald Dewsbury

Y Môr

11 Awst i 9 Medi 2018
Y Tanerdy

Gan mai ‘Blwyddyn y Môr’ Croeso Cymru yw 2018, mae’r arddangosfa hon yn rhoi sylw i weithiau o’n casgliad sydd â thema forol. Hefyd ar ddangos mae paentiadau manwl a llachar gan Gerald Dewsbury.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery