Arddangosfeydd

Beate Gegenwart

Dŵr Bob Amser

08 Ebrill 2017 i 17 Mehefin 2017
Ystafell Y Gwladwyr

Mae Beate Gegenwart yn defnyddio enamel ar ddur ynghyd â thorri â laser, ysgythru ac argraffu 3D wrth greu ei cherfluniau. Mae gwres y laser yn anffurfio dur ryw ychydig gyda chanlyniadau annisgwyl. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gwestiynau sy’n ymwneud â lle, lleoliad a thrwy hyn adleoliad a symudiad, yn enwedig symudiad parhaus dŵr.

7 Mehefin – 12 Canol Dydd
Hanner Dydd Diwrnod Marchnad: Cwrdd A’r ArtistRoger Cecil

Y Tu Mewn i’r Stiwdio

08 Ebrill 2017 i 24 Mehefin 2017
Ystafell Y Pulpud, Oriel Owen Owen a’r Bont

Ers iddo farw yn 2015, mae Roger Cecil yn cael ei ddisgrifio fel un o’r artistiaid mwyaf y mae Cymru wedi’i gynhyrchu erioed. Mae’r arddangosfa hon wedi cael ei threfnu ar y cyd ag ystâd Roger Cecil ac mae’n rhoi cipolwg i ni ar stiwdio’r artist a’i ddulliau gweithio yn ogystal â dangos detholiad o’i waith gorau y mae peth ohono ar werth.Casgliad Y Tabernacl

06 Mai 2017 i 31 Awst 2017
Oriel Y Tanerdy

Detholiad o waith o Gasgliad y Tabernacl.Y Wladfa Newydd

Ymyriadau – Rhan 1

29 Ebrill 2017 i 24 Mehefin 2017
Gofod Cerfluniau

Bydd yr ymyriad hwn yn tarfu ar drefn arferol rhaglen arddangosfeydd yr oriel gyda nifer o arddangosfeydd heb eu cyhoeddi gan sawl artist blaenllaw sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Bydd gweithiau newydd a heriol i’w gweld mewn arddangosfeydd a fydd yn amrywio o ddiwrnod neu ddau i wythnos neu ddwy ar eu hyd. Daliwch ati i ymweld â’r amgueddfa i gadw’ch bys ar bỳls o ran beth sy’n digwydd a dilyn datblygiadau ar wefan newydd y Wladfa Newydd: www.culturecolony.comCymdeithas Artistiaid Meirionnydd

27 Mai 2017 i 22 Mehefin 2017
Foyer

Cymdeithas Artistiaid Meirionnydd yw’r gymdeithas gelf hynaf ag aelodau gweithredol yng Nghymru. Wedi’i sefydlu ym 1958, cymdeithas groesawus, glên a chynhwysol yw hi sydd ag aelodaeth o 60 o artistiaid ar hyn o bryd. Dim ond cariad at gelfyddyd a rhywfaint o ysfa greadigol sydd eu hangen i ymaelodi.Arddangosfeydd i’r Dyfodol >>AssemblyLottery