Arddangosfeydd i’r Dyfodol

Morfydd Ransom-Hall

Oedd Hi’n Wlyb y Flwyddyn Honno?

5 Mai i 16 Mehefin 2018
Ystafell y Gwladwyr

Arsylwadau a Myfyrdodau ar Gwmystwyth
Mae hinsawdd a thywydd yn effeithio ar y dirwedd fesul tymor – weithiau’n wyllt weithiau’n dyner. Mae bodau dynol yn ymdrechu i dra-arglwyddiaethu dros yr amgylchedd yma, gweithgarwch sy’n gadael ei ôl. Mae Morfydd yn canolbwyntio ar yr Anthroposen yn enwedig hinsawdd Gwledydd Prydain. Mae’r prif waith yn yr arddangosfa hon yn defnyddio data a gasglwyd gan ‘orsaf dywydd’ yng Nghwmystwyth.Rhodri Owen

I’r Byw

2 Mehefin i 23 Mehefin 2018
Gofod Cerfluniau

Cyferbynnir dodrefn crefft-llaw Rhodri gyda darnau wedi eu gweddnewid gan grwpiau ar draws Cymru, gyda chefnogaeth yr artistiaid Manon Awst, Rebecca F. Hardy, Christine Mills, Bill Swann, Lisa-marie Tann, Catrin Williams, Pip Woolf, Llŷr Alun Jones a Kirstin Claxton. Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, neu’u datgymalu – mynega’r darnau sut mae profiadau bywyd yn gadael eu hôl arnom i gyd.Deirdre McKenna

Oileáin / Ynysoedd
O’r Daingean i Fachynlleth

23 Mehefin i 4 Awst 2018
Ystafell Y Gwladwyr

Treuliodd Deirdre McKenna fis ar breswyliad cyfnewid yma ym mis Medi 2017. Traddodiadau ei chartref yn ne-orllewin Iwerddon sy’n dylanwadu ar ei gwaith. A hithau’n siaradwraig Wyddeleg frodorol roedd ganddi ddiddordeb mewn edrych ar y cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon drwy’r iaith a chysylltiadau diwylliannol eraill. Canlyniad yr ymchwiliad hwnnw yw’r arddangosfa yma.Lisa Eurgain Taylor

Tu Hwnt i’r Byd

23 Mehefin i 4 Awst 2018
Y Cyntedd

Cyfres o baentiadau yw’r arddangosfa hon sy’n bodoli rywle rhwng realiti a ffantasi. Llefydd dychmygol, arallfydol a hudol ydynt, ond sydd wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd trawiadol Eryri. Maent yn beintiadau positif a gobeithiol lle gwelir y goleuni yn treiddio’n bwerus trwy gysgodion.Casgliad Y Tabernacl

7 Gorffennaf i 11 Awst 2018
Gofod Cerfluniau

Arddangosfa o gerfluniau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.Cystadleuaeth Gelf Y Tabernacl

7 Gorffennaf i 30 Awst 2018
Ystafell Y Pulpud, Oriel Owen Owen a’r Bont

I ddynodi 50 mlwyddiant nofel Alan Garner a chyhoeddi’r addasiad Cymraeg ohoni ym mis Mawrth, mae themâu’r gystadleuaeth eleni’n seiliedig ar ‘Llestri’r Dylluan’.
Mae’r gystadleuaeth agored flynyddol yn denu ymgeiswyr o bob cwr o’r byd. Detholir yr arddangosfa gan feirniaid arbenigol sydd hefyd yn dyfarnu gwobrau. Cyflwynir gwobrau gan y cyhoedd ar ddiwedd y sioe, felly dewch i mewn i bleidleisio!Petalau a Chrafangau

7 Gorffennaf i 4 Awst 2018
Y Tanerdy

Arddangosfa yw Petalau a Chrafangau sy’n dathlu 50 mlwyddiant ‘The Owl Service’ gan yr awdur o Swydd Gaer, Alan Garner, sy’n seiliedig ar stori Blodeuwedd, dynes a drowyd yn dylluan yn un o geinciau’r Mabinogi.
Yr artistiaid sy’n cymryd rhan yw Liz Ellis (cerfluniaeth), Jenny Ryrie (paentio), David Heke (ffotograffiaeth a fideo), Chris Tally Evans (cerddoriaeth/seinlun), Bettina Langlois (clustogwaith celf gain), Anna Wigley (barddoniaeth a rhyddiaith).Casgliad Y Tabernacl

11 Awst i 22 Medi 2018
Ystafell y Gwladwyr

Arddangosfa o weithiau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.Matthew Wood

Ymdeimlad â Lle

11 Awst i 22 Medi 2018
Y Cyntedd

Ymateb i’r cyhoeddiad Wales’s Best One Hundred Churches gan T.J. Hughes. Portread arluniol yw Ymdeimlad â Lle o’r pwnc ysbrydoledig a hudolus yma. Gan ganolbwyntio ar adran Canolbarth Cymru o’r llyfr, mae Matthew Wood wedi cynhyrchu pob paentiad yn y man a’r lle mewn un eisteddiad.Casgliad Y Tabernacl a Gerald Dewsbury

Y Môr

11 Awst i 9 Medi 2018
Y Tanerdy

Gan mai ‘Blwyddyn y Môr’ Croeso Cymru yw 2018, mae’r arddangosfa hon yn rhoi sylw i weithiau o’n casgliad sydd â thema forol. Hefyd ar ddangos mae paentiadau manwl a llachar gan Gerald Dewsbury.AssemblyLottery