Arddangosfeydd i’r Dyfodol

Clive Hicks-Jenkins

Syr Gawain a’r Marchog Gwyrdd

17 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Oriel Owen Owen a Ystafell Y Pulpud

Mae’r arddangosfa hon yn dathlu cwblhau cyfres Clive Hicks-Jenkins o bedwar ar ddeg o brintiau seiliedig ar gyfieithiad 2007 Simon Armitage o’r gerdd ganoloesol, Syr Gawain a’r Marchog Gwyrdd. Yn ogystal â’r printiau, ceir brasluniau, modelau a phaentiadau ar y thema a dynnir o archif a chasgliadau preifat yr artist. Mae’r printiau wedi cael eu cynhyrchu a’u cyhoeddi gan Wasg Penfold. I gyd-fynd â’r arddangosfa ceir testun gan y curadur ac awdur celf James Russell.



Llygaid Agored

24 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Oriel Y Tanerdy

Mae’r arddangosfa hon yn edrych, drwy’r casgliad celf a helwyd dros yr hanner canmlynedd diwethaf gan Lindsay Evans, ar rôl prynwyr preifat wrth gefnogi diwylliant gweledol. Dywed Lindsay Evans iddo edrych ar gelfyddyd â llygaid agored gan ‘ildio i ysfa ac ysgogiad.’ Mae’r arddangosfa’n pwysleisio ei ddiddordebau mewn ymdeimlad â lle, cymunedau diwydiannol ac artistiaid Cymreig o bwys. Ymhlith yr artistiaid sy’n cael eu cynrychioli mae Brenda Chamberlain, Alfred Janes, Ceri Richards, Mollie Winterburn ac Ernest Zobole.



Kyffin Williams

Canmlwyddiant

24 Mawrth i 23 Mehefin 2018
Y Bont

Arddangosfa a ddetholir o Gasgliad y Tabernacl ei hun i ddynodi 100 mlynedd ers geni Kyffin Williams a oedd yn gefnogwr brwd i’r Amgueddfa hon.
Fe’i anwyd yn Llangefni, Ynys Môn, a daeth yn adnabyddus am ei ddefnydd nodedig o baent olew trwchus a gosodwyd gyda chyllell palet ynghyd â’i destun Cymreig.



Jo Naden

Tywodydd Amser

24 Mawrth i 26 Mai 2018
Gofod Cerfluniau

Tirwedd a’n hymateb iddi, yn unigol a thrwy ein cyd-hanes yw sail gwaith Jo. Wedi’i hysbrydoli gan ansawdd garw a charegog y Gofod Cerfluniau a’i leoliad nid nepell o arfordir gorllewin Cymru, tirwedd sy’n gyforiog o dystiolaeth o’n cynhanes ein hunain, mae Jo wedi creu gwaith newydd yn arbennig ar gyfer y gofod hwn. Ochr yn ochr â’r gwaith yma arddangosir ei mân gerfluniau.



Morfydd Ransom-Hall

Oedd Hi’n Wlyb y Flwyddyn Honno?

5 Mai i 16 Mehefin 2018
Ystafell y Gwladwyr

Arsylwadau a Myfyrdodau ar Gwmystwyth
Mae hinsawdd a thywydd yn effeithio ar y dirwedd fesul tymor – weithiau’n wyllt weithiau’n dyner. Mae bodau dynol yn ymdrechu i dra-arglwyddiaethu dros yr amgylchedd yma, gweithgarwch sy’n gadael ei ôl. Mae Morfydd yn canolbwyntio ar yr Anthroposen yn enwedig hinsawdd Gwledydd Prydain. Mae’r prif waith yn yr arddangosfa hon yn defnyddio data a gasglwyd gan ‘orsaf dywydd’ yng Nghwmystwyth.



Rhodri Owen

I’r Byw

2 Mehefin i 23 Mehefin 2018
Gofod Cerfluniau

Cyferbynnir dodrefn crefft-llaw Rhodri gyda darnau wedi eu gweddnewid gan grwpiau ar draws Cymru, gyda chefnogaeth yr artistiaid Manon Awst, Rebecca F. Hardy, Christine Mills, Bill Swann, Lisa-marie Tann, Catrin Williams, Pip Woolf, Llŷr Alun Jones a Kirstin Claxton. Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, neu’u datgymalu – mynega’r darnau sut mae profiadau bywyd yn gadael eu hôl arnom i gyd.



Deirdre McKenna

Oileáin / Ynysoedd
O’r Daingean i Fachynlleth

23 Mehefin i 4 Awst 2018
Ystafell Y Gwladwyr

Treuliodd Deirdre McKenna fis ar breswyliad cyfnewid yma ym mis Medi 2017. Traddodiadau ei chartref yn ne-orllewin Iwerddon sy’n dylanwadu ar ei gwaith. A hithau’n siaradwraig Wyddeleg frodorol roedd ganddi ddiddordeb mewn edrych ar y cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon drwy’r iaith a chysylltiadau diwylliannol eraill. Canlyniad yr ymchwiliad hwnnw yw’r arddangosfa yma.



Lisa Eurgain Taylor

Tu Hwnt i’r Byd

23 Mehefin i 4 Awst 2018
Y Cyntedd

Cyfres o baentiadau yw’r arddangosfa hon sy’n bodoli rywle rhwng realiti a ffantasi. Llefydd dychmygol, arallfydol a hudol ydynt, ond sydd wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd trawiadol Eryri. Maent yn beintiadau positif a gobeithiol lle gwelir y goleuni yn treiddio’n bwerus trwy gysgodion.



Casgliad Y Tabernacl

7 Gorffennaf i 11 Awst 2018
Gofod Cerfluniau

Arddangosfa o gerfluniau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.



Cystadleuaeth Gelf Y Tabernacl

7 Gorffennaf i 30 Awst 2018
Ystafell Y Pulpud, Oriel Owen Owen a’r Bont

I ddynodi 50 mlwyddiant nofel Alan Garner a chyhoeddi’r addasiad Cymraeg ohoni ym mis Mawrth, mae themâu’r gystadleuaeth eleni’n seiliedig ar ‘Llestri’r Dylluan’.
Mae’r gystadleuaeth agored flynyddol yn denu ymgeiswyr o bob cwr o’r byd. Detholir yr arddangosfa gan feirniaid arbenigol sydd hefyd yn dyfarnu gwobrau. Cyflwynir gwobrau gan y cyhoedd ar ddiwedd y sioe, felly dewch i mewn i bleidleisio!



Petalau a Chrafangau

7 Gorffennaf i 4 Awst 2018
Y Tanerdy

Arddangosfa yw Petalau a Chrafangau sy’n dathlu 50 mlwyddiant ‘The Owl Service’ gan yr awdur o Swydd Gaer, Alan Garner, sy’n seiliedig ar stori Blodeuwedd, dynes a drowyd yn dylluan yn un o geinciau’r Mabinogi.
Yr artistiaid sy’n cymryd rhan yw Liz Ellis (cerfluniaeth), Jenny Ryrie (paentio), David Heke (ffotograffiaeth a fideo), Chris Tally Evans (cerddoriaeth/seinlun), Bettina Langlois (clustogwaith celf gain), Anna Wigley (barddoniaeth a rhyddiaith).



Casgliad Y Tabernacl

11 Awst i 22 Medi 2018
Ystafell y Gwladwyr

Arddangosfa o weithiau wedi’u dethol o’n casgliad ein hunain.