Arddangosfeydd i’r Dyfodol

Casgliad Y Tabernacl

06 Mai 2017 i 31 Awst 2017
Oriel Y Tanerdy

Detholiad o waith o Gasgliad y Tabernacl.Y Wladfa Newydd

Ymyriadau – Rhan 1

29 Ebrill 2017 i 24 Mehefin 2017
Gofod Cerfluniau

Bydd yr ymyriad hwn yn tarfu ar drefn arferol rhaglen arddangosfeydd yr oriel gyda nifer o arddangosfeydd heb eu cyhoeddi gan sawl artist blaenllaw sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Bydd gweithiau newydd a heriol i’w gweld mewn arddangosfeydd a fydd yn amrywio o ddiwrnod neu ddau i wythnos neu ddwy ar eu hyd. Daliwch ati i ymweld â’r amgueddfa i gadw’ch bys ar bỳls o ran beth sy’n digwydd a dilyn datblygiadau ar wefan newydd y Wladfa Newydd: www.culturecolony.comY Wladfa Newydd

Ymyriadau – Rhan 2

08 Gorffennaf 2017 i 19 Awst 2017
Gofod Cerfluniau

Bydd yr ymyriad hwn yn tarfu ar drefn arferol rhaglen arddangosfeydd yr oriel gyda nifer o arddangosfeydd heb eu cyhoeddi gan sawl artist blaenllaw sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Bydd gweithiau newydd a heriol i’w gweld mewn arddangosfeydd a fydd yn amrywio o ddiwrnod neu ddau i wythnos neu ddwy ar eu hyd. Daliwch ati i ymweld â’r amgueddfa i gadw’ch bys ar bỳls o ran beth sy’n digwydd a dilyn datblygiadau ar wefan newydd y Wladfa Newydd: www.culturecolony.comCymdeithas Artistiaid Meirionnydd

27 Mai 2017 i 22 Mehefin 2017
Foyer

Cymdeithas Artistiaid Meirionnydd yw’r gymdeithas gelf hynaf ag aelodau gweithredol yng Nghymru. Wedi’i sefydlu ym 1958, cymdeithas groesawus, glên a chynhwysol yw hi sydd ag aelodaeth o 60 o artistiaid ar hyn o bryd. Dim ond cariad at gelfyddyd a rhywfaint o ysfa greadigol sydd eu hangen i ymaelodi.Margaret Foreman

Bywyd Llonydd

24 Mehefin 2017 i 16 Medi 2017
Ystafell Y Gwladwyr

Ganed Margaret Foreman RBA ym Malaya a’i magu yn Guyana. Hyfforddodd yng Ngholeg Celf y Gofaint Aur. Daw ei lluniau bywyd llonydd o gasgliad bythol gynyddol o eitemau’r cartref sy’n ysgogi atgofion – rhai go iawn a rhai dychmygol. Mae hefyd yn adnabyddus am ei phortreadau sydd wedi ennill sawl gwobr.Martin Cheek

Sbloet o Beunod

24 Mehefin 2017 i 16 Medi 2017
Y Cyntedd

Artist mosäig amryddawn yw Martin Cheek ac awdur saith llyfr hynod boblogaidd ar y pwnc. Creodd y dechneg o ymgorffori ymdoddiadau gwydr i’w mosaigau. Wrth wneud hynny, yn y bôn mae wedi trawsnewid y gelfyddyd gan ychwanegu diddordeb gweadol unigryw i’w waith.Cystadleuaeth Gelf Y Tabernacl

Chwedloniaeth

08 Gorffennaf 2017 i 31 Awst 2017
Ystafell Y Pulpud, Oriel Owen Owen a’r Bont

Mae’r gystadleuaeth agored flynyddol yn denu ymgeiswyr o bedwar ban byd. Detholir yr arddangosfa gan feirniaid arbenigol sydd hefyd yn dyfarnu’r gwobrau. Cyflwynir gwobrau gan y cyhoedd ar ddiwedd y sioe, felly dewch i mewn a phleidleisio!AssemblyLottery