Book Appointment

MOMA Machynlleth galleries are now closed again due to Welsh Government Restrictions.
Please check back and we will announce when galleries will reopen as soon as we are able to.

—–

Mae orielau MOMA Machynlleth ar gau eto oherwydd Cyfyngiadau Llywodraeth Cymru.
Byddwn yn cyhoeddi pryd y bydd orielau yn ailagor cyn gynted ag y gallwn felly dewch yn ôl yn fuan.