Rheolau a Phecynnau

Y teitl ar gyfer Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2020 yw: Cariad.

Fydd pecynnau cystadlu ar gael o Chwefror.

I ofyn am becyn cystadlu, ffoniwch 01654 703355
neu anfonwch e-bost atom gyda’ch cyfeiriad post


Ffi Gystadlu £10
Ffi Gystadlu o dan 18 £3


Y Wobr Gyntaf £1200
Yr Ail Wobr £600
Y Drydedd Wobr £300
Gwobr o dan 18 £100

Pleidlais y Cyhoedd:
Gwobr Goffa Ailsa Owen £850
Gwobr Ailsa Owen o dan 18 oed £100


Danfon y gwaith at MOMA CYMRU:
Dydd Llun 25 Mehefin – Dydd Gwener 29 Mehefin 2018 rhwng 10am a 4pm

Maint (gan gynnwys y ffrâm):
Mwyaf 36 x 48 modfedd (914 x 1219 mm)


Dyddiadau’r Arddangosfa
7 Gorffennaf – 30 Awst 2017