Winners

Enillwyr Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2019

Thema:
Hanes

Rhoddwyd y wobr gyntaf i Wendy Murphy . Aeth yr ail wobr, yn rhodd gan Gyfeillion y Tabernacl, i Natalie Chapman ; a’r trydydd i Ruth Jen Evans.

Cafodd y Wobr Oedran 11 ac ei ennill gan Rowan Bedworth (Oed 7).
Cafodd y Wobr Oedran 12-17 ei ennill gan Swyn Hughes (Oed 17).

Gwahoddir ymwelwyr i bleidleisio am ei hoff ddarnau (Oedolion ac O Dan 18) a fydd yr artistiaid gyda’r nifer fwyaf o bleidleisiau yn cael eu cyflwyno â Gwobr Goffa Ailsa Owen ar Ddydd Sadwrn 24 Awst am 12 canol dydd yn ystod Gŵyl Machynlleth. Ar yr un pryd, bydd y teitl Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2020 yn cael eu cyhoeddi.

Y WOBR GYNTAF

Wendy Murphy

CofioYR AIL WOBR

Natalie Chapman

‘She’s a Crazy Old Bird’Y DRYDEDD WOBR

Ruth Jên Evans

Hela’r DrywOEDRAN 11 AC O DAN ENILLYDD

Rowan Bedworth Oed 7

Gwylliaid Cochion MawddwyGWOBR AILSA OWEN (Dewis y Cyhoedd)

Steven Allan Griffiths

‘Chronicles of History’
DyfrlliwGWOBR AILSA OWEN O DAN 18 (Dewis y Cyhoedd)

Ifor Christie Oed 17

‘Submerged Forest at Borth’
Olew ar gynfasOEDRAN 12 – 17 ENILLYDD

Swyn Hughes Oed 17

Tai Blaenau