Gŵyl

 

Cyfarwyddwr Artistig: Julius Drake
 
Cynhelir yr holl ddigwyddiadau yn
Y Tabernacl
Heol Penrallt
Machynlleth
Powys SY20 8AJ

 
Swyddfa Tocynnau: 01654 703355 (Llun – Sad 10am – 4pm) neu anfonwch ebost.

Cysylltwch y Swyddfa Tocynnau ar gyfer Tocyn Tymor
Mae’r holl seddau eraill heb eu cadw.

 

 
We are very grateful to the following:
Rydym yn ddiolchgariawn i'r canlynol:

Ashley Family Foundation
Friends of The Tabernacle
Garthgwynion Charities
Lambert Family Foundation
Ann and Humphrey LLoyd
Major and Evans
Mr News, Machynlleth
David H. O. Owen
Plas Dolguog Hotel
Powys County Council
J. B. Roberts & Son Ltd
Peter Saunders Trust
Welshpool Printing Group
William Lloyd Williams & Son Ltd
Bob and Gwyn Winter
The Wynnstay Hotel & Pizzeria
Sponsors