News

Dyffryn Dyfi Dwy Fil – The Dovey Valley 2000 *

Ar ôl deng mlynedd o gael eu defnyddio roedd y ffeiliau yn yr Ystafell Werdd yn dechrau dangos eu dannedd ac mae Leslie Leigh a Nicola Ruck wedi cyflawni gwyrthiau wrth eu hailwampio. Mae ffeiliau smart newydd, o wahanol feintiau, wedi cymryd lle’r rhai gwreiddiol a hyd yn oed gyda deunydd ychwanegol, mae’r rhain yn dal i ffitio i’r cwpwrdd llyfrau derw cain a gomisiynwyd gan Gyfeillion y Tabernacl ar gyfer y prosiect. Mae mynegai wedi’i ychwanegu; lle bo’n briodol, mae gwybodaeth yn cael ei rhoi ar ddisg ac rydym yn edrych ymlaen at weld y ffynhonnell wybodaeth leol hon yn cael ei mwynhau a’i hychwanegu ati am flynyddoedd lawer i ddod.

* Prosiect Mileniwm yr Ymddiriedolaeth oedd hwn. Am resymau nad oedden ni byth yn eu deall, gwrthodwyd unrhyw ffurf ar gyllid statudol i ni. Yn lle hynny, aethom ati i gynnig ffeil lifer bwa werdd, wedi’i labelu’n gymen, ynghyd â llungopïo am ddim i bob cymuned o fewn dalgylch afon Dyfi i grynhoi cofnod o’i bro. Doedd dim rheolau na dim amodau ynglŷn â pha iaith i’w defnyddio ac arweiniodd hyn at adnodd amrywiol a diddorol tu hwnt. Roedd y cynllun yn ara deg i godi stêm a bu’n rhaid i ni alw ar henuriaid y broydd i helpu. Ar ôl i hyn gael ei wneud bu’r prosiect yn llwyddiant mawr a rhoddodd pob bro ond un ei ffeil i’r Ystafell Werdd. Yno, yn y blynyddoedd ers hynny, mae’r ffeiliau wedi’u mwynhau gan ymwelwyr o bedwar ban byd a chan bobl leol ac fe ychwanegir atynt o hyd. Ceir mynediad am ddim yn ystod oriau agor MOMA CYMRU ac eithrio pan fydd yr Ystafell Werdd yn cael ei defnyddio ar gyfer dosbarth.