Y Tanerdy

Mae Cyfnod 1 trawsnewid yr Hen Danerdy bellach wedi’i gwblhau ers 2010.

Dyma sut y mae’r Tanerdy’n edrych wrth i Gyfnod 1 y prosiect ddod i ben a hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ein galluogi i gyrraedd hyd yma.

Rydym bellach yn apelio am arian ar gyfer Cyfnod 2. Ceir manylion am Gyfnod 2 ar y dudalen gynlluniau.
Os ydych am roi arian i’r prosiect cliciwch y botwm isod i roddi drwy PayPal neu anfonwch siec i:

Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth, Heol Penrallt, Machynlleth, SY20 8AJ