Cyfeillion y Tabernacl

Sefydliad sy’n ymroddedig i gefnogi nodau Ymddiriedolaeth y Tabernacl, Machynlleth yw Cyfeillion y Tabernacl, yn ariannol a thrwy helpu mewn digwyddiadau. Trwy ymaelodi, gallwch helpu i hyrwyddo’r nodau hyn a byddwch yn mwynhau rhai breiniau megis gostyngiadau ym mhrisiau Tocynnau Tymor yr Ŵyl. Hefyd gallwch fynychu digwyddiadau cymdeithasol. Ar ben hynny, byddwch yn derbyn tri chylchlythyr bob blwyddyn a gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau sydd ar ddod.

Mae Blwyddyn Aelodaeth y Cyfeillion yn rhedeg rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth. Mae pedwar categori aelodaeth, ac mae breiniau a chonsesiynau aelodaeth yn berthnasol i bawb.

Categorïau Aelodaeth

Sengl £18
Cyd-aelodaeth / Teulu £30
Allan o’r Dre £10
Arbennig: Pensiynwyr, Myfyrwyr, Digyflog a Phobl Iau £5

Gallwch dalu gyda siec. Dylai sieciau fod yn daladwy i Gyfeillion y Tabernacl.
Byddai o gymorth mawr i ni os gallech dalu trwy Archeb Banc. Dylech wneud cais i’r Trysorydd am y ffurflen briodol.

Yr Ysgrifennydd Aelodaeth
Cyfeillion y Tabernacl
Heol Penrallt
Machynlleth
Powys SY20 8AJ


[contact-form 2 “Contact form 2”]