Amdanom ni


aboutus1
aboutus2


Trawsnewidiwyd y Tabernacl yng nghanol y 1980au o fod yn gapel Wesleaidd i fod yn ganolfan ar gyfer y celfyddydau perfformio. Ers hynny mae MOMA MACHYNLLETH (MOMA CYMRU tan 2016) wedi tyfu ochr yn ochr â hi mewn pedwar gofod arddangos hardd.

Drwy gydol y flwyddyn mae MOMA MACHYNLLETH yn arddangos Celf Fodern Gymreig, gan gynnwys artistiaid blaenllaw o Gymru, gwaith o gasgliad cynyddol y Tabernacl, ac ym mis Awst geisiadau dethol yng Nghystadleuaeth Gelf y Tabernacl. Mae llawer o’r gwaith celf ar werth.

Mae acwsteg Awditoriwm y Tabernacl yn berffaith ac mae yna le i 350 o bobl yn y corau pinwydd pyg. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer cerddoriaeth siambr a chorawl, drama, darlithoedd a chynadleddau. Mae piano traws Steinway bendigedig wedi’i brynu. Mae bythau cyfieithu, cyfleusterau recordio a sgrin sinema wedi cael eu gosod. Yn y cyntedd â’i drawstiau derw mae bar i’w gael ac mae lifft wedi’i osod i helaethu mynediad i’r anabl.

Bydd Gŵyl Machynlleth yn cael ei chynnal yn yr Awditoriwm ar ddiwedd mis Awst bob blwyddyn. Yn ystod yr wythnos, bydd perfformwyr enwog yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, o ganu corawl a jazz i gerddoriaeth siambr a darlleniadau barddoniaeth. Mae nodweddion arbennig yr Ŵyl yn cynnwys Darlith Hallstatt ar ryw agwedd ar ddiwylliant Celtaidd a Gwobr Glyndŵr am Gyfraniad Neilltuol i’r Celfyddydau yng Nghymru.

Yn ystod gweddill y flwyddyn, gellir llogi’r ganolfan ar gyfer perfformiadau, sesiynau ymarfer a chyfarfodydd. Lleolir yr ystafelloedd dysgu cerddoriaeth ynghyd â stiwdio gelf yn Nhŷ Llyfnant, tra bydd yr Ystafell Werdd hefyd yn cael ei defnyddio fel darlithfa lle y cynhelir dosbarthiadau Dysgu Gydol Oes. Gellir cerdded mewn byr o dro at lety hunanddarpar gwych i hyd at bedwar o bobl yn yr Ysgubor Newydd yn y Tŷ Brenhinol.

Rhoddir cefnogaeth o bob math gan Gyfeillion y Tabernacl.


Mae MOMA MACHYNLLETH

(Amgueddfa Celf Fodern Machynlleth) a’r
Tabernacl yn cael eu rheoli gan
Ymddiriedolaeth y Tabernacl, Machynlleth

Swyddfa Gofrestredig
Y Tabernacl
Heol Penrallt
Machynlleth
Powys SY20 8AJ

Rhif Elusen 517426
Rhif Cwmni 1999409
Rhif TAW 594 4030 38