Y Casgliad

 

Er pan agorodd y Tabernacl ym 1986, mae’r Ymddiriedolwyr wedi mynd ati i hel Casgliad Parhaol o waith gan artistiaid o 1900, gyda’r pwyslais ar artistiaid yn byw neu’n gweithio yng Nghymru. Bu’n bolisi gan yr Ymddiriedolwyr i gaffael gwaith o arddangosfeydd ym MOMA MACHYNLLETH. Ar hyn o bryd mae dros 360 o ddarnau gwaith yn y casgliad.

Alan-Kidd, Michael

MICHAEL ALAN-KIDD
Hunan Bortread

Olew ar gynfas
84 cms x 72 cms…

View More

Angharad, Menna

MENNA ANGHARAD
3:1

Olew ar lliain
24cms x 18cms

Rhodd o Gasgliad CCGC

View More

Armfield, Diana

DIANA ARMFIELD, b 1920
Eira adeg y Nadolig, Llwyn-hir

Olew ar fwrdd
24.3cms x 26cms…

View More

Armfield, Diana

DIANA ARMFIELD, b 1920
Diwrnod o Haf

Olew ar gynfas
75cms x 80cms

Rhodd o Gasgliad CCGC

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Mynydd yng Nghymru

Dyfrlliw
32.5cms x 35cms

Rhodd Mrs Joan Jones

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Afon Ddyfi

Dyfrlliw…

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Cefn Gwlad Clare – Y Robin Goch

Dyfrlliw
48cms x 53.5cms

Darlun ar gyfer Cefn Gwlad Clare gan John Clare
Rhodd yr Arlunydd

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Cefn Gwlad Clare – Ofnau’r Bwthyn
Dyfrlliw

47cms x 53.5cms

Darlun ar gyfer Cefn Gwlad Clare gan John Clare…

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Cefn Gwlad Clare – Pryfed Tai neu Ffenest

Dyfrlliw
48.5cms x 53.5cms

Darlun ar gyfer Cefn Gwlad Clare gan John Clare…

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Cefn Gwlad Clare – Y Mochyn Daear

Dyfrlliw
47cms x 53.5cms

Darlun ar gyfer Cefn Gwlad Clare gan John Clare
Rhodd Graham Arnold

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Cefn Gwlad Clare – Sigl-i-gwt Bach yn Trotian

Dyfrlliw
48.5cms x 53.5cms

Darlun ar gyfer Cefn Gwlad Clare gan John Clare…

View More

Arnold, Ann

ANN ARNOLD, 1936-2015
Cefn Gwlad Clare – Tarth ar y Dolydd

Dyfrlliw
48cms x 53cms

Darlun ar gyfer Cefn Gwlad Clare gan John Clare…

View More