Cynlluniau

tannery_floorplan_2011

Cynllun trawsnewid yr Hen Danerdy

Yn ystod Cyfnod II ein bwriad yw gosod pont o Oriel Owen Owen [£40,000]. Wrth ben y bont lle saif y Tanerdy bydd landin gyda grisiau a ramp sy’n arwain i lawr at Oriel a Gofod Cerfluniau’r Tanerdy [£23,000].

Rhaid i ni orchuddio waliau mewnol yr Oriel ac un o waliau allanol y Gofod Cerfluniau i gyrraedd safonau adeiladu [£60,000] a hefyd gosod gwres a larymau diogelwch ac uwchraddio’r system drydan [£16,000].

Y brif eitem arall yw gorffen tirlunio’r ardal uwchben y Tanerdy [[£18,000]. Bydd gwaith ar Storfa’r Bar [£15,000]; yr Ystafell Offer a Pheiriannau [£5,000] a’r lloriau [£20,000] yn cwblhau’r prosiect.

Y CYFANSWM TARGED £200,000