Yr Ysgubor Newydd


about-history-barn

about-history-barn2


Mae’r Ysgubor Newydd yn cynnig llety hunanddarpar ardderchog yng nghanol un o drefi marchnad mwyaf hanesyddol canolbarth Cymru.

Mae’r Ysgubor yn rhan o’r hanes hwnnw. Mae’r llety y tu mewn i’r Tŷ Brenhinol ei hun, annedd drefol brin o’r canoloesoedd a thŷ marsiandwr o Oes y Tuduriaid, sydd wedi cael ei ddefnyddio’n ddi-dor ers y 15fed ganrif.

Yn 2006, bu gwaith adfer sylweddol – wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri – a thrawsnewidiwyd yr hen storfa’n Ysgubor Newydd. Mae’r llety’n cynnwys pob cysur cyfoes ond mae’r cymeriad canoloesol wedi’i gynnal mewn ffordd gydnaws.

Mae’r llety ar y llawr gwaelod yn cynnwys ystafell ddwbl ac ystafell â dau wely ynghyd ag ystafell ymolchi ar y cyd, gydag ystafell fyw fawr a chegin cynllun agored i fyny grisiau.

Mae’n lleoliad braf i ymweld â phob dim sydd gan yr ardal ysblennydd hon i’w gynnig, gan gynnwys golff ym Machynlleth a dau faes golff enwog yn Aberdyfi ac yn y Borth ac Ynys-las.

£400-£600 yr wythnos (Lle i 4 o bobl gysgu).
Gellir hefyd aros am gyfnod byr.

Manylion cyswllt: Ffôn 01654 703355.